Item Infomation


Title: Xây dựng chủ đề Stem tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học Hóa học lớp mười một: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành Lý luận và và phương pháp dạy học bôn môn Hóa học
Authors: Trần Lê Ngọc Ánh
Advisor: TS. Thái Hoài Minh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22297
Appears in Collections:LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • TRAN LE NGOC ANH XAY DUNG CHU DE.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.