Item Infomation


Title: Tính chính quy nghiệm cho phương trình elliptic không đồng nhất: Luận văn Thạc sĩ Toán học chuyên ngành Toán giải tích
Authors: Trần Thế Quang
Advisor: PGS. TS. Nguyễn Thành Nhân
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22411
Appears in Collections:TOÁN GIẢI TÍCH
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • TRANTHEQUANG - TINH CHAT QUY NGHIEM.pdf
      Restricted Access
    • Size : 596,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.