Item Infomation


Title: Phát triển cơ sở hạ tầng huyện Hóc Môn theo định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2019: Luận văn Thạc sĩ Địa lí học chuyên ngành Địa lí học
Authors: Trần Tiến Đạt
Advisor: TS. Phạm Đỗ Văn Trung
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22316
Appears in Collections:ĐỊA LÝ HỌC
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TRAN TIEN DAT - PHAT TRIEN CO SO.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.