Item Infomation


Title: Mô hình đánh giá cảm xúc của người học dựa trên đa dữ liệu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính chuyên ngành Khoa học máy tính
Authors: Huỳnh Thị Yến Phương
Advisor: TS. Nguyễn Viết Hưng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22310
Appears in Collections:KHOA HỌC MÁY TÍNH
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • HUYNH THI YEN PHUONG - MO HINH DANH GIA.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.