Item Infomation


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của Silicate kali (K2SiO3) đến độ chua, hàm lượng sắt và nhôm di động trong đất phèn trồng bưởi da xanh (Citrus maxima (Burm.) Merr.) tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ sinh học chuyên ngành Sinh thái học
Authors: Trần Ngọc Tâm Thanh
Advisor: TS. Trần Thị Tường Linh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22304
Appears in Collections:SINH THÁI HỌC
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • TRẦN NGỌC TÂM THANH - NGHIEN CUU ANH HUONG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.