Item Infomation


Title: Cảm xúc trong công việc của người lao động tại các cơ sở cai nghiện thuộc lực lượng thanh niên xung phong TP. HCM: Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học chuyên ngành Tâm lí học
Authors: Cao Linh Phụng
Advisor: TS. Lê Thị Linh Trang
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22303
Appears in Collections:TÂM LÝ HỌC
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • CAO LINH PHUNG - CAM XUC TRONG CONG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.