Item Infomation


Title: Ý thức nữ quyền trong văn xuôi Phan Thị Bạch Vân: Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa Việt Nam chuyên ngành Văn học Việt Nam
Authors: Nguyễn Thu Trang
Advisor: TS. Phan Mạnh Hùng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22293
Appears in Collections:VĂN HỌC VIỆT NAM
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN THU TRANG - Y THUC NU QUYEN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.