Item Infomation


Title: Cao dao Nam Trung Bộ dưới góc nhìn văn hóa biển: Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa Việt Nam chuyên ngành Văn học Việt Nam
Authors: Trần Hoàng Tú Trân
Advisor: PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22282
Appears in Collections:VĂN HỌC VIỆT NAM
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TRAN HOANG TU TRAN - CA DAO NAM TRUNG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.