Item Infomation


Title: Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố cá ở hạ lưu sông Đồng Nai: Luận văn Thạc sĩ Sinh học chuyên ngành Sinh thái học
Authors: Nguyễn Văn Xuyến
Advisor: PGS. TS. Tống Xuân Tám
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22275
Appears in Collections:SINH THÁI HỌC
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN VAN XUYEN - NGHIEN CUU THANH PHAN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.