Item Infomation


Title: Phát triển ngôn ngôn ngữ qua phương tiện nghe nhìn cho học sinh lớp hai: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
Authors: Lê Ngọc Hồng Anh
Advisor: TS. Nguyễn Thị Xuân Yến
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22272
Appears in Collections:GIÁO DỤC TIỂU HỌC
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LE NGOC HONG ANH - PHAT TRIEN NGON NGU.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.