Item Infomation


Title: Tổng hợp vật liệu nano perovskite HoFeO3 bằng phương pháp sol-gel và nghiên cứu tính chất quang từ của chúng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học vật chất chuyên ngành Hóa vô cơ
Authors: Nguyễn Thị Phượng Uyên
Advisor: PGS. TS> Nguyễn Anh Tiến
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22251
Appears in Collections:HOÁ VÔ CƠ
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN THI PHUONG UYEN - TONG HOP VAT LIEU.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.