Item Infomation


Title: Thiết kế lớp học theo mô hình flex blended learning trong mạch nội dung "khuếch đại thuật toán" Vật lí 11 (chương trình GDPT 2018) nhằm bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học cho học sinh: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Vật lí
Authors: Trần Tuấn Ân
Advisor: TS. Mai Hoàng Phương
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22244
Appears in Collections:VẬT LÝ
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TRAN TUAN AN - THIET KE LOP HOC.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.