Item Infomation


Title: Thiết bộ học liệu hỗ trợ học tập phần Hóa học đại cương một cho sinh viên tại khoa Hóa học trường Đại học Sư pham TP. HCM: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học
Authors: Trần Hữu Phước
Advisor: TS. Thái Hoài Minh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22230
Appears in Collections:HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TRAN HUU PHUOC - THIET KE BO HOC.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.