Item Infomation


Title: Thực trạng hiện tượng Stress trong đời sống của sinh viên trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG HCM: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học chuyên ngành Tâm lý học
Authors: Nguyễn Thị Huyền
Advisor: TS. Cao Thị Huyền Nga (hướng dẫn)
Issue Date: 2012
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/18193
Appears in Collections:TÂM LÝ HỌC
ABSTRACTS VIEWS

649

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN THI HUYEN - THUC TRANG HIEN TUONG STRESS TRONG DOI SONG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 822,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.