Item Infomation


Title: Ẩn dụ tri nhận trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư: Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài chuyên ngành Ngôn ngữ học
Authors: Từ Thị Mỹ Hạnh
Advisor: PGS. TS. Nguyễn Thị Hai
Issue Date: 2015
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17375
Appears in Collections:NGÔN NGỮ HỌC
ABSTRACTS VIEWS

66

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • TU THI MY HANH - AN DU TRI NHAN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 727,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.