Item Infomation


Title: Căn cứ tỉnh ủy Sóc Trăng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975): Luận văn Thạc sĩ Lịch sử chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
Authors: Phạm Đức Thuận
Advisor: TS. Lê Văn Đạt
Issue Date: 2013
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17250
Appears in Collections:LỊCH SỬ VIỆT NAM
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.