Item Infomation


Title: Các xu hướng trong phong trào yêu nước ở Nam bộ nửa đầu thế kỷ XX: Luận văn Thạc sĩ Lịch sử chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
Authors: Trần Ngọc Sáng
Advisor: PGS. TS. Võ Xuân Đàn
Issue Date: 2010
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17244
Appears in Collections:LỊCH SỬ VIỆT NAM
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • TRAN NGOC SANG - CAC SU HUONG PHONG TRAO YEU NUOC.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.