Item Infomation


Title: Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh thông qua bài tập phần Hóa học phi kim lớp mười một: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học
Authors: Nguyễn Thị Minh Thu
Advisor: TS. Phạm Thị Bình
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22300
Appears in Collections:LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN THI MINH THU - PHAT TRIEN NANG LUC.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.