Item Infomation


Title: Xây dựng ngữ liệu dạy học trực tuyến rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp hai: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)
Authors: Nguyễn Thị Hải Hà
Advisor: TS. Nguyễn Thị Xuân Yến
Issue Date: 2022
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22265
Appears in Collections:GIÁO DỤC TIỂU HỌC
ABSTRACTS VIEWS

60

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN THI HAI HA - XAY DUNG NGU LIEU.pdf
      Restricted Access
    • Size : 14,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.