Item Infomation


Title: Chính sách khai thác và bảo vệ chủ quyền biển đảo thời chúa Nguyễn và vua Nguyễn (thế kỉ XVI - XIX): Luận văn Thạc sĩ Lịch sử chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
Authors: Đàm Ngọc Phương Mai
Advisor: TS. Trần Thị Thanh Thanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/20925
Appears in Collections:LỊCH SỬ VIỆT NAM
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • DAM NGOC PHUONG MAI - CHINH SACH KHAI THAC.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.