Item Infomation


Title: Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của Bình Nguyên Lộc: Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa Việt Nam chuyên ngành Văn học Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Tường Vi
Advisor: PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/20800
Appears in Collections:VĂN HỌC VIỆT NAM
ABSTRACTS VIEWS

208

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN THI TUONG VI-YEU TO VAN HOA.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.