Item Infomation


Title: Định thức trên vành giao hoán và định thức Dieudonne: Luận văn Thạc sĩ Toán học chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số
Authors: An Thị Thúy Nga
Advisor: PGS. TS. Bùi Xuân Hải
Issue Date: 2013
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/20470
Appears in Collections:ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • AN THI THUY NGA-DINH THUC TREN VANH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 442,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.