Item Infomation


Title: Yếu tố tự truyện trong tiểu thuyết một số nhà văn nữ Việt Nam đương đại: Luận văn Thạc sĩ Văn học chuyên ngành Văn học Việt Nam
Authors: Lê Bích Tuyền
Advisor: PGS. TS. Võ Văn Nhơn
Issue Date: 2014
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/18949
Appears in Collections:VĂN HỌC VIỆT NAM
ABSTRACTS VIEWS

104

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • LE BICH TUYEN-YEU TO TU TRUYEN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.