Item Infomation


Title: Yếu tố tâm linh trong trường thơ loạn (qua ba tác giả: Bích Khê, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên): Luận văn Thạc sĩ Văn học chuyên ngành Văn học Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Nhựt
Advisor: PGS. TS. Lê Thu Yến
Issue Date: 2014
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/18948
Appears in Collections:VĂN HỌC VIỆT NAM
ABSTRACTS VIEWS

99

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN THI NGOC NHUT-YEU TO TAM LINH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 841,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.