Item Infomation


Title: Yếu tố ngẫu nhiên trong tiểu thuyết Triệu phú khu ổ chuột của Vikas Swarup: Luận văn Thạc sĩ Văn học chuyên ngành Văn học nước ngoài
Authors: Trương Văn Tuấn
Advisor: TS. Nguyễn Thị Bích Thúy
Issue Date: 2012
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/18637
Appears in Collections:VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
ABSTRACTS VIEWS

164

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • TRUONG VAN TUAN - YEU TO NGAU NHIEN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 604,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.