Item Infomation


Title: Ảnh hưởng của cảm xúc giận dữ lên hành vi ứng xử của người lao động trí thức trẻ tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học
Authors: Đinh Quỳnh Châu
Advisor: TS. Trần Thị Thu Mai
Issue Date: 2011
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/18000
Appears in Collections:TÂM LÝ HỌC
ABSTRACTS VIEWS

237

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • DINH QUYNH CHAU-ANH HUONG CUA CAM XUC GIAN DU.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.