Item Infomation


Title: Chiến lược giao tiếp của bề tôi với Vua trong "Đông Chu liệt quốc": Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài chuyên ngành Ngôn ngữ học
Authors: Lê Thị Hồng Đào
Advisor: TS. Nguyễn Thế Truyền
Issue Date: 2017
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17390
Appears in Collections:NGÔN NGỮ HỌC
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • LE THI HONG DAO-CHIEN LUOC GIAO TIEP.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.