Item Infomation


Title: Cấu trúc và ngữ nghĩa của câu hỏi (câu nghi vấn) tiếng Việt: Luận văn Thạc sĩ khoa học Ngôn ngữ chuyên ngành Lí luận Ngôn ngữ
Authors: Nguyễn Thị Mai
Advisor: PGS. Cao Xuân Hạo
Issue Date: 2000
Publisher: Trường ĐHSP Tp.HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17387
Appears in Collections:NGÔN NGỮ HỌC
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN THI MAI-CAU TRUC VA NGU NGHIA CUA CAU HOI.pdf
      Restricted Access
    • Size : 795 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.