Item Infomation


Title: Cấu trúc đề - thuyết trong thơ lục bát cổ điển và thơ lục bát hiện đại: Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Ngôn ngữ
Authors: Đoàn Thị Phi Yến
Advisor: PGS. Cao Xuân Hạo
Issue Date: 1997
Publisher: Trường ĐHSP Tp.HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17386
Appears in Collections:NGÔN NGỮ HỌC
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • DOAN THI PHI YEN-CAU TRUC DE THUYET.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.