Item Infomation


Title: Cách diễn đạt ý nghĩa tình thái của hành động phát ngôn trong truyện ngắn Nam Cao: Luận văn Thạc sĩ khoa học Ngữ văn chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ
Authors: Trần Thị Kim Chi
Advisor: TS. Dư Ngọc Ngân
Issue Date: 2003
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17381
Appears in Collections:NGÔN NGỮ HỌC
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • TRAN THI KIM CHI-CACH DIEN DAT Y NGHIA TINH THAI.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.