Item Infomation


Title: Các đặc trưng ngôn ngữ - Văn hóa trong luật tục Ê đê: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn chuyên ngành Lí luận ngôn ngữ
Authors: Trương Thông Tuần
Advisor: PGS. TSKH. Trần Ngọc Thêm
Issue Date: 2000
Publisher: Trường ĐHSP Tp.HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17380
Appears in Collections:NGÔN NGỮ HỌC
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • TRUONG THONG TUAN-CAC DAC TRUNG NGON NGU.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.