Item Infomation


Title: Chính sách của vua Minh Mạng đối với các dân tộc thiểu số ở miền Trung: Luận văn Thạc sĩ Lịch sử chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thanh Hòa
Advisor: TS. Lê Huỳnh Hoa
Issue Date: 2012
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17256
Appears in Collections:LỊCH SỬ VIỆT NAM
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN THI THANH HOA-CHINH SACH CUA VUA MINH MANG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.