Item Infomation


Title: Căn cứ Long Hưng - Sa Đéc với quá trình khôi phục lực lượng của Nguyễn Ánh (1787 - 1789): Luận văn Thạc sĩ Lịch sử chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
Authors: Liêu Thị Linh
Advisor: TS. Lê Hữu Phước
Issue Date: 2011
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17247
Appears in Collections:LỊCH SỬ VIỆT NAM
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • LIEU THI LINH-CAN CU LONG HUNG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.