Item Infomation


Title: Cải cách điền địa của chính quyền Việt Nam Cộng Hoà ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1955 - 1963: Luận văn Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
Authors: Nguyễn Ngọc Lân
Advisor: TS. Lê Huỳnh Hoa
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17245
Appears in Collections:LỊCH SỬ VIỆT NAM
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN NGOC LAN - CAI CACH DIEN DIA.pdf
      Restricted Access
    • Size : 683,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.