Item Infomation


Title: Xây dựng hệ thống bài tập hỗ trợ kỹ năng đọc hiểu trong giải toán có lời văn cho học sinh lớp một và lớp hai: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục chuyên ngành Giáo dục học (Tiểu học)
Authors: Trần Thị Tố Trinh
Advisor: TS. Dương Minh Thành
Issue Date: 2016
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16125
Appears in Collections:GIÁO DỤC TIỂU HỌC
ABSTRACTS VIEWS

769

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • TRAN THI TO TRINH - XAY DUNG HE THONG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.