Item Infomation


Title: Yếu tố văn hóa dân gian trong sáng tác của một số nhà thơ thuộc phong trào thơ mới (Nguyễn Bính, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ): Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Văn
Authors: Hồ Trọng Việt
Advisor: PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM.
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/15401
Appears in Collections:VĂN HỌC VIỆT NAM KL
ABSTRACTS VIEWS

309

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • HO TRONG VIET-YEU TO VAN HOA.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.