Item Infomation


Title: Hành vi nghiện mạng xã hội Facebook của sinh viên một số trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh phân tích theo tiêu chuẩn hành vi nghiện trong tâm lý học: Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tâm lý học
Authors: Lê Thị Bích
Advisor: PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn
Issue Date: 2014
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/15167
Appears in Collections:TÂM LÝ HỌC KL
ABSTRACTS VIEWS

280

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19 LE THI BICH_Compressed.pdf
      Restricted Access
    • Size : 13,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.