Item Infomation


Title: Ảnh hưởng của thần tượng đến định hướng giá trị đạo đức của học sinh một số trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh: Khóa luận tốt nghiệp Tâm lý học chuyên ngành Tâm lý học
Authors: Nguyễn Nữ Bích Tuyền
Advisor: TS. Trần Thị Thu Mai
Issue Date: 2012
Publisher: Trường ĐHSP Tp. HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/14990
Appears in Collections:TÂM LÝ HỌC KL
ABSTRACTS VIEWS

247

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1 NGUYEN NU BICH TUYEN_Compressed.pdf
      Restricted Access
    • Size : 11,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.