Item Infomation


Title: Tìm hiểu thực trạng áp lực tâm lý trong hoạt động học tập của học sinh THPT tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lí học
Authors: Nguyễn Thị Sông Lam
Advisor: ThS. Nguyễn Thị Bích Hồng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường ĐHSP Tp.HCM
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/14255
Appears in Collections:TÂM LÝ HỌC KL
ABSTRACTS VIEWS

275

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 76 NGUYEN THI SONG LAM_Compressed.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.