Item Infomation


Title: Thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp khắc phục tình trạng bạo lực học đường tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ: Sản phẩm khoa học đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ
Authors: PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn
Participants: ThS. Bùi Hồng Quân
ThS. Mai Mỹ Hạnh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường ĐHSP Tp.HCM.
URI: http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/12596
Appears in Collections:ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ
ABSTRACTS VIEWS

154

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • HUYNH VAN SON_Compressed.pdf
      Restricted Access
    • Size : 43,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.